عکس | صفحه اینستاگرام جادوگر قرمز شد | پیام علی کریمی برای موفقیت پرسپولیس