ترافیک در خروجی‌های تهران/ ترافیک کرج - چالوس نیمه سنگین است