نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت‌الله سید احمد خاتمی برگزار می‌شود