پزشکان طب سنتی ساماندهی می‌شوند/از حجامت سوء استفاده می‌شود