۷۰ درصد زکات استان بوشهر در دشتستان جمع‌آوری می‌شود