هدف گذاری EA برای فروش ۱۰ میلیون نسخه ای Star Wars: Battlefront