عراقچی: لایحه جدید کنگره ممکن است اجرای توافق را به تعویق بیاندازد / تا اخر هفته آینده پرانتزها به حدا