سارکوزی: اولاند در تمام وعده‌های خود شکست خورده/ فرانسوی‎ها هرگز تا این حد مورد خیانت واقع نشدند