اعلام مکان برگزاری اختتامیه جشنواره تئاتر دانشگاهی