مسوول ستاد نمازگیلان:معلمان مسائل دینی را در کلاس های درس ترویج کنند