زمانی: دیدار دانشگاه و آذرنوین برای جذاب شدن سوپر لیگ کاراته در هفته پایانی برگزار می‌شود