طرح کلمبیا، بهانه‌ای برای افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه