رئیس پارلمان اقلیم کردستان : عراق با حکومت مرکزی قابل اداره نیست