نقابدارن ترسناک دستگیر شدند/ سرقت یک میلیارد جواهرات با اسلحه شکاری