مسئولان هنوز بحران آب را باور ندارند/ جنگ پراکنده آب شروع شده است، فقط اخبارش منتشر نمی‌شود