حضرت آیت الله خامنه ای: آمریکا غلط می کند که به ایران حمله کند / دوران بزن و دررو تمام شده / کسی که تعرض