درگیری نیروهای امنیتی با حامیان اخوان در دمیاط؛ یک پلیس مصری کشته شد