۲۰۰نفر از اعضای هلال احمر البرز با رئیس جمهور دیدار می کنند