خاطراتی از اسطوره موشکی ایران به نمایشگاه رسید+عکس‌های کمترمنتشرشده