روایت جانفشانی های سردار بزرگ فرهنگی انقلاب اسلامی/ «رسول مولتان» گوشه ای از جهاد خستگی ناپذیرمجاهد