100 هزار دانشجو بن‌کارت گرفتند/ 2200 دستگاه کارت‌خوان فعال شد