رأی دادگاه «فرخنده» اعلام شد/۴ نفر به اعدام محکوم شدند