ایران برق سرمایه‌گذاران خارجی را می‌خرد / ایران و آلمان دست در دست هم