افخم: در مذاکرات هسته‌ای همه سناریوهای ممکن را مد نظر داریم