امکان ثبت نام در مسابقات بازي ارتش‌هاي فرازميني فراهم شد