استقلال و پرسپولیس را رایگان هم به متقاضیان بدهید، سال بعد پس می‌دهند!