گل‌محمدی:‌ تأخیر در برگزاری فینال جام حذفی ظلمی بزرگ در حق ذوب‌آهن است