انتشار مستند «اصل قصه» همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران