همایش «از ژنو تا لوزان»در دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌شود