حافظ هفته را نزولی به پایان رساند/ شاخص در مرز سقوط از کانال 64 هزار واحدی