در آستانه بازی با بنیادکار پرسپولیسی‌ها شارژ مالی شدند