پردازنده‌ 14 نانومتری برادول اینتل با عرضه‌ سری اسکای لیک عمر کوتاه‌ تری خواهد داشت