نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله خاتمی اقامه می شود