سرمربیگری اصغری‌مقدم در دبیری تمام شده است/ در صورت پیدا شدن اسپانسر به دنبال قهرمانی هستیم