حفظ کرامت، فرزندان‌مان را در برابر اختلالات روانی و افسردگی واکسینه می‌کند