کتاب «انقلاب اسلامی، بزرگترین چالش آمریکا» منتشر شد