بلوک پتروشیمی دهدشت در بازار سوم فرابورس به مزایده می‌رود