سرلشکر جعفری درگذشت والده شهید بسطامی را تسلیت گفت