تا حالا هدایتی را از نزدیک ندیده‌ام/ اگر اهلی بشوم پرسپولیس را به من می‌دهند؟