سیداحمد محمدی در رده‌بندی اتحادیه جهانی کشتی در صدر وزن 65 کیلوگرم قرار گرفت