نماینده ولی فقیه در سپاه: هدف آمریکا از جنگ در خاورمیانه تسلط بر منابع نفت منطقه است