نبیل قاووق: عراق، سوریه، لبنان و یمن امروز با یک خطر واحد مواجهند