موافقت با تقاضای 175 شرکت دانش‌بنیان برای استقرار در شهرک علمی تحقیقاتی