نقدی از اختصاص 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی بسیج خبر داد