کادر فنی تیم‌های ملی بدنسازی و پرورش اندام انتخاب شدند