آگاه‌سازی درباره پیشگیری از وقوع جرائم علیه اشخاص و اموال با فن‌آوری‌های نوین