هزاران نفر از معلمان سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند