رأی دادگاه «فرخنده» اعلام شد/4 نفر به اعدام محکوم شدند