گزارش معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی از روند برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه