رییس و دبیر شورای هماهنگی اصلاح طلبان هرمزگان انتخاب شد